Fisioteràpia Barcelona a domicili

Serveis de fisioteràpia Barcelona:

La rehabilitació en fisioteràpia és la fase del procés sanitari dirigit a atendre les seqüeles d’una malaltia o trauma que causen disfunció i discapacitat, per tal de retornar a la persona la seva funcionalitat social i laboral o integral. És l’especialitat mèdica a la qual li concerneix el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la incapacitat encaminats a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possibles.

Entre les especialitats de la fisioteràpia Barcelona a domicili dels nostres fisioterapeutes a Barcelona tenim:

Fisioteràpia en Geriatria

Els principis bàsics són, mantenir la màxima mobilitat, mantenir o restaurar la independència bàsica en activitats de la vida diària, obtenir la confiança i cooperació de la persona des del principi, crear una atmosfera raonablement esperançadora i optimista, aplicar tractaments simples i individualitzats, efectuar sessions curtes i còmodes i integrar la família en el procés.

Fisioteràpia pediàtrica

És un conjunt de tècniques enfocats a aconseguir el màxim desenvolupament i prevenció de seqüeles en nens, des de recent nascuts fins als 18 anys, que engloba diferents patologies, com a dany neurològic (paràlisi cerebral infantil), problemes de columna, problemes articulars (sobretot maluc), patologies respiratòries i altres patologies relacionades.

Fisioteràpia neurològica

És un tractament dissenyat per a les persones amb malalties, traumatismes o trastorns del sistema nerviós. Pot millorar la funcionalitat, alleujar els símptomes i augmentar el benestar del pacient. Un tractament de fisioteràpia neurològica es dissenya per atendre les necessitats particulars de cada persona, depenent de la seva patologia. La participació activa del pacient i família són fonamentals per a l’èxit.

L’objectiu principal és recuperar el màxim nivell de funcionalitat i independència possible i de millorar la seva qualitat de vida general.

Rehabilitació en traumatologia

És una especialitat de la fisioteràpia que es defineix com l’art i la ciència del tractament de les patologies traumàtiques, mitjançant agents físics. A partir del diagnòstic mèdic, es desenvolupa una valoració detallada del pacient i un protocol d’acció terapèutica encaminat a alleujar el dolor, reduir la inflamació, recuperar la mobilitat i funcionalitat de la persona.

Fisioteràpia en reumatologia

Els objectius de la fisioteràpia en les malalties reumàtiques són, alleujar el dolor, reduir la inflamació, mantenir o restaurar la funció articular i muscular, la marxa, l’equilibri, la coordinació i la realització de les activitats de la vida diària, prevenció de deformitats, rigideses articulars, dèficits musculars i sensorials, minimitzar la discapacitat, restaurar la màxima autonomia funcional i independència possible i millorar la qualitat de vida.

Fisioteràpia cardíaca

La rehabilitació cardíaca, és el conjunt d’activitats necessàries per assegurar als malalts cardíacs una condició física, mental i social òptima que els permeti ocupar pels seus propis mitjans un lloc tan normal com sigui possible en la societat. L’objectiu és estabilitzar, retardar o fins i tot revertir la progressió de la malaltia cardiovascular, reduint així el risc de malalties del cor, un altre esdeveniment cardíac o la mort. Es poden beneficiar pacients amb insuficiència cardíaca, angina de pit, infart, amb marcapassos, trasplantament de cor (abans i després del trasplantament), malaltia arterial perifèrica…

Fisioteràpia respiratòria

L’objectiu de la fisioteràpia respiratòria és ajudar els pacients a respirar amb més llibertat i portar més oxigen a l’organisme. Es pot utilitzar amb nadons, lactants, nens i adult. Està indicada en fibrosi quística, malalties neuromusculars, debilitat muscular, tètanus, bronquitis, pneumònia, EPOC, paràlisi cerebral, distròfia muscular, dolor postoperatori.

Fisioteràpia esportiva

És l’especialitat de la fisioteràpia que tracta mitjançant agents físics les malalties que es desenvolupen a la pràctica esportiva. Les lesions més comunes són la contractura muscular, sobrecàrregues, contusions, elongacions, distensions i ruptures de fibres, tendinopaties, esquinços, recuperacions postoperatòries, recuperació funcional i posada a punt per a l’activitat esportiva després d’intervencions quirúrgiques. Tot i que la prioritat absoluta del fisioterapeuta serà la prevenció de les lesions durant la pràctica de l’exercici físic.

Reeducació postural

És una tècnica que actua sobre el sistema múscul – tendinós amb l’objectiu de recuperar l’harmonia corporal. Per a això es treballen les cadenes de músculs del cos mitjançant estiraments i tonificació muscular. La RPG està indicada en l’escoliosi, lumbàlgia, ciàtica, reuma, artrosi, alteracions musculars… El pas dels anys fa que els mals hàbits posturals creïn rigidesa en el sistema múscul – tendinós, la qual cosa crea diferents malalties.

Contacta amb nosaltres, via telefònica, per mail o utilitza el formulari que trobareu a la barra lateral si entres des de PC, o a la part inferior si entres des de smartphone o tablet.